Anokaa, niin teille annetaan: etsikää, niin te löydätte,  kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttajalle avataan  Matt 7: 7-8.

Kuka meistä uskoo nämä Jeesuksen sanat? Olisi hyvä, jos me uskoisimme. Mutta epäusko tahtoo meitä monesti vaivata. Epäuskolle ei kuitenkaan kannattaisi antaa sijaa. Jeesus sanoi, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia , ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Matt 10:8.

Herra lisää meille uskoa, sillä sitä me tarvitsemme. Ei auta, vaikka olisi lukenut raamatun monta kertaa läpi, täytyy uskoa vain Jeesukseen.  Sillä Hän, antaa synnit anteeksi ja vieläpä parantaa meitä, monista sairauksista. Kun vain uskomme, että Jeesus voi sen tehdä. Ei se aina ole niin helppoa uskoa, mutta kun katsoo Jeesukseen, niin elämä voi muuttua. Jeesus on luvannut antaa meille iankaikkisen elämän. Ja se on varma, sitä ei kukaan voi riistää meiltä pois. Ei edes sielunvihollinenkaan, vaikka hän sen mielellään tekisi. Jeesus on paljon väkevämpi, ja Hän kyllä pelastaa meidät, taivaan valtakuntaan. Siellä ei enää ole kipuja, ei kolotuksia, eikä mitään sairautta, mikä täällä monesti vaivaa. Nyt tahdon tähän loppuun laittaa vielä raamatun jakeet.

Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti . Amen.  Ef.3 :17-21

 

Jumalan runsasta siunausta kaikille

Veikko Liukkonen