Jumala on rakkaus! Tämä ilmaisu tarkoittaa sitä, ettei Jumala toimi suhteessa ihmiseen mistään muusta vaikuttimesta kuin rakkaudesta. Jumala rakastaa luomaansa ihmistä täydellisellä, meidän käsityskykymme ylittävällä Agabe-rakkaudella, jonka määrään emme voi millään omilla toimilla vaikuttaa, ei sitä lisäävästi eikä vähentävästi. Silloinkin, kun Jumala sallii elämäämme asioita, jotka tuntuvat meistä pahoilta ja epäoikeudenmukaisilta, on niidenkin asioiden takana Jumalan rakkaus, vaikka vajavaisina ihmisinä emme sitä aina kykene näkemään.

Meille ihmisille on usein vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä sitä, että olemme Jumalalle kelvollisia juuri sellaisina kuin olemme! Meitä pelottaa luottaa siihen,että Jeesuksen sovitustyö kestää ja armo riittää meille! Siksi alamme ponnistelemaan omin voimin,tullaksemme hyväksytyiksi Jumalan ja ihmisten silmissä ja oma kuvamme itsestämme alkaa muodostua suoritamiseen perustuvaksi. Tällä tiellä joudumme lopulta umpikujaan, joka vie meidät kelpaamattomuuden tunteeseen ja saa meidät suorittamaan entistä enemmän ja lopulta uuvumme ja jopa katkeroidumme elämälle ja Jumalalle.

Tällaisia ihmisiä kohdatessa olen huomannut sen, kuinka voimakkaasti armon sanoma koskettaa heitä ja he tuntevat usein hetken vapautunutta iloa. Mutta pian heitä alkaa tämä vapauden tunne pelottamaan ja he luulevat sitä jopa vihollisen työksi ja ajautuvat uudelleen lain alle entistä lujemmin.

Jeesus sanoi: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.” (Joh 8:31-32). Jeesus tuli siis vapauttamaan meidät synnin orjuudesta eikä hän halua, että annamme sitoa itseämme uudelleen. Lainalaisuus, joka ammentaa voimansa meidän kelpaamattomuuden tunteesta pyrkii sitomaan meidät uudelleen orjuuteen, joka vie lopulta elämästä uskon ja uskosta elämän!

Armo on helppoudessaan vaikea laji! Ja usein kaikken vaikeinta on armahtaa itseään. Mutta niin sinä kuin minäkin olemme Jumalalle rakkaita ja kelpaavia, juuri tällaisina kuin olemme!

Matti Lappalainen, Pastori