Hengellisten tilaisuuksien ilmoituksissa esiintyy usein sana yhteiskristillinen. Ilmoittaja kertoo jonkun järjestämänsä tilaisuuden tai tapahtuman olevan yhteiskristillisen.

Termi yhteiskristillinen tarkoittaa kuitenkin sitä, että tilaisuutta tai tapahtumaa on ollut järjestämässä useampi kuin yksi seurakunta tai yhteisö ja että tilaisuuden tai tapahtuman sisällöstä vastaavat yhdessä ne tahot, jotka ovat mukana järjestelyissä. Pelkkä eri seurakunnista koostuva yleisö ei siis tee tapahtumasta yhteiskristillistä!

Jos siis Kaavin Helluntaiseurakunta on mukana jossakin useamman seurakunnan tai yhteisön järjestämässä tilaisuudessa, on seurakunnan vanhemmisto tehnyt siitä päätöksen ja tämä tilaisuus ja tapahtuma ilmoitetaan seurakunnan tilaisuutena samalla tavalla kuin seurakunnan omatkin tilaisuudet.

Seurakunnan pastorina en halua millään tavalla pyrkiä rajoittamaan yksittäisten seurakuntalaisten osallistumista muiden seurakuntien ja yhteisöjen tilaisuuksiin, vaan kunnioittan jokaisen jäsenen yksilön- ja uskonnonvapautta. Kuitenkin olen katsonut aiheelliseksi tuoda esille tämän näkökohdan.

Matti Lappalainen, pastori