Ristin voitto lehdessä n:o 20 24 oli teksti:Älä omista palvelutehtävää vaan palvele.Tämä herätti sellaisia kysymyksiä,että kun olet saanut tehtävääsi Jumalan kutsun niin oletko perehtynyt mitä se pitää sisällään,tehtävässäsi seurakunnassa.Mikä on sinun toimenkuvasi?Mistä asioista huolehtia.Onko sinut perehdytetty?Miten hoidan yhteistyötä toisten kanssa?Miten toimin käytännön tasolla kongreettisesti?Maallisessa työssä on selkeät toimenkuvat,opetusta saadaan aika ajoin – päivitetään tietoa ja linjauksia.Suoritetaan välillä uudelleen yhteisön keskuudessa.Ja näin on hyvä.Ristiriidat vähenevät,kun kukin tietää tehtävänsä ja vastuualueensa.Sama malli toimii seurakunnassakin.Kun itse sain kutsun lasten leirityöhön,pääpaino alueena Jumala laski sydämelle leiripaikat.Sydämellä oli entinen Muuruveden vanhainkoti joka oli toisessa käytössä mutta silloin tyhjillään.Joonas Kelottijärvi vieraili Juankoskella,minulla oli 2 lappua kädessä,eri rukousaiheet,toisessa leiriasia.Joonas sanoi,toinen on voitossa,toinen vaatii rukousta.Tuli varmuus, toinen rukouaihe on voitossa,leiriasia vaatii rukousta.Siihenkin Jumala antoi voiton ja oli n.90 henkeä leirillä.Seuraavana keväänä Jumala puhui,kysy Muuruveden koulua ja olimme siellä monena kesänä.Leireillä olen ollut ruokahuollosta vastuussa,sain alussa arvokasta opastusta Eeva Vartiaiselta,hän kun oli mukana alku vuosina.Ja muutenkin keittiöhommiin on ollut hyviä neuvonantajia.Työssä on oppinut myös huomaamaan kenelle ohjelmoi minkäkin homman.

2:n moos:31 luvun alussa kerrotaan pyhien esineiden valmistamisesta 1-6. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen ”Katso,minä olen nimeltä kutsunut Besalelin,Uurin pojan,Huurin pojanpojan,Juudan sukukunnasta,ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan Hengellä,taidollisuudella,ymmärryksellä,tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta,hopeasta ja vaskesta,hiomaan ja kiinnittämään kiviä ja veistämään puuta,tekemään kaikkinaisia töitä.Ja katso,minä olen antanut hänelle apulaiseksi Oholiabin,Ahisamakin pojan,Daavidin sukukunnasta.Ja olen antanut kaikkien taidollisten sydämeen taidollisuuden tehdä kaikki mitä minä olen sinun käskenyt teettää.

Sitten on olemassa lisäksi sanan osoittamia yleisiä,kaikkia kristittyjä koskevia tehtäviä.Esim Mat:25:35-36 Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minun syödä (ja niin edelleen)Luuk:10:30-37 kertomus laupiaasta Samarialaisesta. 1:Piet:4:9 Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan,nurkumatta. Room:12:13 Kehoittaa jopa harrastamaan vieraanvaraisuutta.Heb:6:10 Sillä Jumala ei ole väärämielinen,niin,että Hän unhoittaisi teidän työnne ja rakkautenne,jota olette osoittaneet Hänen nimeänsä kohtaan,kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette.Edellä mainitut asiat voi toki tulla kutsumukseksi,elämäntehtäväksi.

Herra saakoon ohjata toimiamme ja antakoon taidollisuutta ja yhteistyö kykyä,että nöyryydessä voisimme palvella.

Terveisin Irma