Nuoret. Nuoret kokoontuu kodeissa.Nuoret ovat osaltaan myös kokous vastuissa.

Koulutyö: Savon koulutyönkehittäjänä aloitti 1.9.2016 Marjut Lindholm-Holopainen.Tehtävänä hänellä on yhdessä paikallisseurakuntien kanssa, tukea kouluissa tehtävää kasvatustyötä, vieraillen oppitunneilla. Paikallisesti käymme myös pitämässä tunteja eri kouluissa pyyntöjen ja tilanteiden mukaan.

Kuorotoiminta: Seurakunnassa on kuoro. Kuoro laulaa seurakunnan tilaisuuksissa ja vierailee eri seurakunnissa sekä tilaisuuksissa.

Alkoholistityö ja ruoka-apu jne: Seurakunta järjestää n. kerran kuukaudessa Toivon Torstai tilaisuuksia,jossa on ilmainen ruoka ja mukaan annetaan leipäpussit ja vaatteita. Tilaisuudessa on hengellinen tilaisuus ,jossa lauletaan ja kerrotaan Jumalan muuttavasta voimasta.Tiistaisin on myös elintarvike jakelu Kaavilla.

Lähetystyö: Seurakuntamme osakannatuksella ovat Espanjassa Pilarin kaupungissa Ilpo ja Irmeli Viljanen . He toimivat Pilarin kaupungin espanjalaisessa seurakunnassa julistajina ,evankelistoina ja työntekijöinä espanjalaisten keskellä. Lisäksi Venäjän katulapsi työhön keräämme varoja.