Viidennessä Mooseksen kirjassa 6:5-7 kehoitetaan näin; Ja rakasta Herraa,
sinun Jumalaasi, kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat,
jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Ja teroita
niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi,
maata pannessasi ja ylös noustessasi.

Meille vanhemmille on annettu lähetyskäsky opettaa lapsiamme Jumalan
tuntemiseen. Vanhempina tehtävämme on kylvää uskon siementä lasten
sydämiin kotona ja mahdollistaa lasten pääsy seurakunnan yhteyteen.

Olen iloinnut seurakunnan kasvavasta lapsijoukosta. Lapsityö on alkanut
kukoistaa Jippii-kuoron ja pyhäkoulun merkeissä. Perhekokousten
järjestäminen mahdollistaa Jumalan sanan levittämisen lapsilähtöisellä
tavalla. Seurakunnan lapsi- ja perhetyö ovat hedelmällistä työtä ja siihen
tarvitaan tukea ja innokkaita tekijöitä.

Rohkaisen jokaista seurakuntalaista, joka niin sydämessään kokee, lähtemään
tähän arvokkaaseen tehtävään mukaan. Jokaista meitä tarvitaan!

Mat.19:13-15
Sitten hänen luokseen tuotiin lapsukaisia, jotta hän panisi kätensä heidän
päälleen ja esittäisi rukouksen, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.
Jeesus sanoi kuitenkin: "Antakaa lapsukaisten olla ja lakatkaa estämästä
heitä tulemasta minun luokseni, sillä taivasten valtakunta kuuluu
senkaltaisille." Ja hän pani kätensä heidän päälleen ja lähti sieltä.

Kaikkea hyvää ja Siunausta toivottaen,

Tuulia Voutilainen